RvT

Jaarverslag
Raad van toezicht 2022

Na het zuur volgt het zoet. Deze in politiek jargon regelmatig gebruikte uitdrukking van belofte en hoop kenmerkt 2022 voor schouwburg De Kampanje. Een jaar dat voor het theater uitermate zuur begon. Vrijwel alle culturele en commerciële activiteiten lagen stil, er werden geen kaarten verkocht maar juist ingeleverd en restaurant Stoom moest zich beperken tot afhaalmaaltijden.

De financiële steunmaatregelen van de overheid deden gelukkig hun werk. Raad van Toezicht, directie en medewerkers van De Kampanje konden slechts hopen op betere tijden. De Raad wil ook in dit jaarverslag zijn respect en waardering uitspreken voor de inzet, teamkracht en motivatie van zowel bestuurder als medewerkers tijdens de moeilijke perioden.

Begin februari van het verslagjaar verschenen de eerste tekenen van ‘het zoet’: versoepelingen in het coronabeleid. Stoom kon weer voorzichtig open, de kaartverkoop voor het theater kwam langzaam op gang en de agenda voor zakelijke verhuur vulde zich gaandeweg. Dat die eerste zwaluwen nog geen zomer betekenden bleek onder meer uit de annulering en verplaatsing van tal van voorstellingen door theatermakers en impresario’s.
Kampanje cover
Niettemin deelde de Raad van Toezicht het optimisme van de directie, die de Raad ook in 2022 met ‘updates’ frequent en uitgebreid op de hoogte hield van de ontwikkelingen. De wekelijks stijgende kaartverkoop, dito omzet in het theaterrestaurant en een reeks nieuwe zakelijke boekingen maakten duidelijk dat de Kop van Noord-Holland, net als de rest van Nederland snakte naar vrijheid en vertier.

Financieel gezien bleef het culturele deel van de schouwburgactiviteiten precair, maar de steunmaatregelen en de inkomsten uit het zakelijke deel maakten dat De Kampanje er vergeleken met andere theaters in het voorjaar redelijk voorstond.

Aan de vooravond van een nieuw schouwburgseizoen kon weer een kwantitatief én kwalitatief sterk programma worden gepresenteerd. Een programma dat duidelijk optimisme uitstraalde, ook bij producenten en theatermakers zelf.
Mede dankzij dat gevarieerde en sterke programma wist het publiek bij aanvang van het seizoen 2022/2023 de weg naar De Kampanje weer te vinden. Aan het begin van 2023 zat de kaartverkoop op 89% van de prognose en wekelijks nog steeg het aantal verkochte kaarten. Ultimo januari/februari 2023 was de verwachting dat de prognose aan het eind van het eerste ‘normale’ theaterseizoen sinds de corona-uitbraak net aan gehaald zou worden.

De resultaten, zowel van het culturele deel als zakelijk, en de vakkundigheid en betrokkenheid van directie en medewerkers, rechtvaardigen het voor directie en Raad van Toezicht om met een zonnige blik naar 2023 te kijken. Uitdagingen zijn daarbij de oplopende inflatie en de sterk gestegen energiekosten.

Tegelijk met het monitoren van de bedrijfseconomische ontwikkelingen van De Kampanje, zag de Raad van Toezicht zich net als de directie ook in 2022 gedwongen veel tijd te besteden aan de kwestie rond het onderhoud van het monumentale pand waarin De Kampanje is gehuisvest. Met als uitvloeisel briefwisselingen en overleg tussen directies en toezichthouders van beide partijen. De directie van De Kampanje, gesteund door de Raad van Toezicht, blijft ook in 2023 in overleg met verhuurder Willemsoord BV zoeken naar goede oplossingen.

De Raad van Toezicht hield zich in het verslagjaar verder onder meer bezig met een actualisatie van de statuten van de Stichting Schouwburg De Kampanje, het directiereglement en het reglement van de Raad van Toezicht. Ook voerde de Raad een zelfevaluatie uit.

Raad van Toezicht en uitvoering taken

Op 31 december 2022 bestond de RvT uit:

voorzitter, strategie en bedrijfsvoering
R.J.A.M. Ramaekers

lid, dienstverlening en horeca
C. den Ouden

lid, financiën en control
J.F.A.M. Verhoeks

lid, juridische zaken
I.A. de Wilt

lid, strategisch adviseur
R.M. den Boer
De Governance Code Cultuur is richtinggevend voor het werk van de Raad van Toezicht. Uit de jaarlijkse zelfscan is naar voren gekomen dat er ook in 2021 een open en plezierige samenwerking was binnen de Raad van Toezicht en tussen raad en bestuurder. De Raad is daarbij frequent en adequaat geïnformeerd over de actuele situatie bij De Kampanje. De Raad van Toezicht kwam in totaal zeven keer bijeen, zowel fysiek als via Teams.

De beloningen van de bestuurder zijn conform Richtlijn Bezoldiging Directies van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Kring Werkgeverszaken van de VSCD. De overige salarissen en inschalingen zijn in overeenstemming met de CAO Nederlandse Podia. De vergoeding voor de leden van de Raad past binnen de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.